Opintovapaa korvaus

Normaalisti opintovapaasta ei saa erillistä korvausta. Korvauksesta on kuitenkin mahdollista sopia erikseen työnantajan kanssa. Opintovapaalla on mahdollista saada aikuiskoulutustukea tai Kelan myöntämää opintotukea. Kela tarjoaa myös asumislisää sekä valtion takaamaa opintolainaa.

Opintovapaalla on tietyin ehdoin mahdollista saada aikuiskoulutustukea. Saadaksesi aikuiskoulutustukea, on sinun oltava työstäsi opintovapaalla. Sinulla on myös oltava voimassaoleva työ- tai virkasuhde tai sinun on toimittava yrittäjänä koko tuettavan koulutuksen ajan. Sinun on myös täytynyt olla työelämässä joko työntekijänä tai yrittäjänä vähintään 8 vuotta. Myös määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilö voi saada aikuiskoulutustukea. Määräaikainen työsuhde ei saa kuitenkaan päättyä ennen koulutuksen alkamista. Voit saada aikuiskoulutustukea vaikka joutuisit irtisanotuksi tukikauden alkamisen aikana. Lisää tukea et kuitenkaan valitettavasti voi enää sen jälkeen saada.

Jotta voisit saada aikuiskoulutustukea, on palkattoman opintovapaasi kestettävä yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Tällöin opintovapaalle jäävä voi hakea tukea etukäteen ja tuki voidaan myöntää samalla päätöksellä koko opintovapaan ajalle. Aikuiskoulutustukea voi kuitenkin saada myös henkilö, jonka opintovapaajaksot kestävät yhtäjaksoisesti alle kaksi kuukautta tai henkilö, joka opiskelee työnantajan kanssa tehdyn opintovapaasopimuksen perusteella osa-aikaisesti. Edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiseksi tällöin on se, että opintojen vuoksi joudut olemaan poissa töistä vähintään 43 päivää. Opintovapaaksi lasketaan korkeintaan viisi päivää viikosta. Täyteen opintovapaakuukauteen, eli kalenterikuukauteen, on tällöin sisällyttävä 21,5 opintovapaapäivää. Osa-aikaisesti opiskeltaessa myös vajaa työpäivä lasketaan opintovapaapäiväksi.

Aikuiskoulutustukea myöntää Koulutusrahasto. Yleisesti aikuiskoulutustuki muotoutuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Palkansaajalla tuen määrä vastaa suuruudeltaan työttömyysturvaa ilman korotusosia. Aikuiskoulutustuen perusosa on vuonna 2015 705,20 euroa/kk, 32,80 euroa/pv. Ansio-osa on 45 prosenttia palkan ja perusosan välisestä erotuksesta. Tilanteessa, jossa palkka on suurempi kuin 3 444 euroa/kk, ansio-osa sen ylittävältä osalta on 20 prosenttia. Tuen enimmäismäärä on korkeintaan 90 prosenttia tuen perusteena olevasta palkasta. Vähimmäismäärä taas on päiväkohtainen perusosa, eli 32,80 euroa. Etuus on veronalaista tuloa.

Kahdeksan vuoden työhistoria oikeuttaa korkeintaan 19 kuukauden aikuiskoulutustukeen. Osa-aikaisesti opiskelevalle palkansaajalle aikuiskoulutustuki on mahdollista myöntää soviteltuna aikuiskoulutustukena. Yrittäjä on oikeutettu ainoastaan aikuiskoulutustuen perusosaan.

Kelan opintotukena voidaan aikuisopiskelijalle myöntää opintorahaa, opintotuen asumislisää sekä opintolainan valtiontakaus. Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin, vähintään kaksi kuukautta kestäviin opintoihin sellaiselle opiskelijalle, joka edistyy opinnoissaan ja on taloudellisen tuen tarpeessa. Kelan opintotukea ja Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea ei voida maksaa samanaikaisesti samalta koulutusajalta.

Leave A Response