Opintovapaa vuosiloma

Opintovapaa on vapaa, jonka avulla työsuhteessa oleva työntekijä pystyy aloittamaan tai jatkamaan opiskelua/muuta kouluttautumista työelämässä ollessaan. Vapaa tarjoaa siis opiskelumahdollisuuden työssä käyvälle. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.

Vuonna 2015 opintovapaaseen on oikeutettu sellainen työntekijä, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta. Tällöin vapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Yli vuoden samalla työnantajalla työskennellyt työntekijä taas voi saada opintovapaata yhteensä kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Ajan voi joko käyttää yhdellä kertaa tai jakaa useampaan osaan.

Yleisesti opintovapaa on palkatonta, mutta asiasta on kuitenkin mahdollista sopia erikseen työnantajan kanssa. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Työnantajan on ilmoitettava päätöksestään vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista.

Mikäli opintovapaan myöntäminen hakemuksessa esitettynä aikana tuottaisi merkittävää haittaa työnantajan liiketoiminnalle, on työnantajan oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Jos kyseessä on luonteeltaan harvemmin kuin kuuden kuukauden välein järjestettävä koulutus, voi työnantaja siirtää opintovapaata korkeintaan siihen asti, kunnes vastaava koulutus järjestetään.

Opintovapaa rinnastetaan työssäolon veroiseen aikaan, joka puolestaan kerryttää työntekijän vuosilomaa vuosilomalain mukaisissa puitteissa. Ehtona on kuitenkin se, opintovapaa vie enintään 30 työpäivän verran lomanmääräytymisvuodesta ja edellyttää, että työntekijä palaa töihin opintovapaan päättyessä.

Työnantaja ei saa purkaa työntekijän työsopimusta tai irtisanoa häntä sen perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaalaissa- ja asetuksissa säädetään myös tarkemmin muun muassa opintovapaan hakemisesta ja myöntämisestä sekä sen mahdollisesta keskeyttämisestä. Myös työ- ja virkaehtosopimuksiin voidaan sisällyttää opintovapaata koskevia säädöksiä. Työsuojeluviranomaiset valvovat opintovapaalain noudattamista.

Leave A Response