Opintovapaa asetus

Äitiysvapaasta opiskelun aikana Suomessa on säädetty erityisiä käytäntöjä, jotka mahdollistavat opiskelijoiden perhe-elämän ja opiskelun yhteensovittamisen. Tärkein lainsäädännöllinen pohja on opintotukilaki ja äitiysvapaata koskevat yleiset työelämän säännökset.

 1. Äitiysraha ja opintotuki:
  • Opiskelijat voivat saada äitiysrahaa Kelasta opiskelun aikana. Äitiysrahan suuruus määräytyy opintotukilain mukaan, ja se vastaa opintotuen määrää.
  • Opiskelija voi saada äitiysrahaa joko äitiysloman aikana tai vanhempainvapaan aikana.
 2. Opiskeluoikeus äitiysvapaan aikana:
  • Äitiysloman aikana opiskelija säilyttää opiskeluoikeutensa, eikä hänen tarvitse keskeyttää opintojaan äitiysvapaan takia.
  • Opiskelijalla on oikeus palata opintoihinsa äitiysvapaan jälkeen.
 3. Opintotuen jatkuminen:
  • Opiskelija voi saada opintotukea myös äitiysvapaan aikana, ja opintotuen maksaminen jatkuu yleensä normaalisti.
  • Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.
 4. Lisätuki opiskelijalle vanhempainvapaan aikana:
  • Vanhempainvapaan aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada Kelasta lisätukea, joka vastaa äitiysrahaa.
 5. Opintojen eteneminen äitiysvapaan aikana:
  • Opiskelijalla on mahdollisuus keskeyttää opintonsa väliaikaisesti äitiysloman ajaksi, jos hän niin haluaa.
  • Opiskelijat voivat sopia opettajiensa kanssa mahdollisista järjestelyistä opintojen suorittamiseksi äitiysvapaan aikana.

On tärkeää, että opiskelijat tarkistavat ajantasaiset tiedot Kelasta ja omasta oppilaitoksestaan, koska säännökset voivat muuttua, ja käytännöt voivat vaihdella eri oppilaitosten välillä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *