Opintovapaasopimus

Suunnitteletko opintovapaata? Kuinka sitä haetaan ja millaisin perustein sitä voidaan myöntää? Tarvitsetko erillistä opintovapaasopimusta? Käytännössä opintovapaa tarjoaa työssä käyvälle opiskelumahdollisuuden. Vapaata voidaan myöntää sellaiseen opiskeluun, joka tapahtuu julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata voidaan myöntää työntekijälle, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta. Tällöin opintovapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Mikäli taas olet työskennellyt samalle…

Jatka lukemista →

Opintovapaan myöntäminen

Kelle ja millaisin perustein voidaan myöntää opintovapaata? Käytännössä opintovapaa tarjoaa työssä käyvälle opiskelumahdollisuuden. Vapaata voidaan myöntää sellaiseen opiskeluun, joka tapahtuu julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata voidaan myöntää sellaiselle työntekijälle, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta, jolloin opintovapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Mikäli taas olet työskennellyt samalle työnantajalle yli vuoden, voit saada opintovapaata…

Jatka lukemista →

Opintovapaan hakeminen

Opintovapaan hakeminen tapahtuu kirjallisesti ja siten, että työntekijän hakee sitä työnantajaltaan. Opintovapaata, jonka kesto on yli viisi työpäivää, on työntekijän haettava 45 kalenteripäivää ennen kuin suunnitellun vapaan olisi tarkoitus alkaa. Alle viiden työpäivän vapaita tulee puolestaan hakea 15 kalenteripäivää ennen vapaan suunniteltua alkua. Edellä mainituista opintovapaan hakemiseen liittyvistä vaatimuksista voidaan kuitenkin myös sopia erikseen työnantajan…

Jatka lukemista →

Opintovapaa vuosiloma

Opintovapaa on vapaa, jonka avulla työsuhteessa oleva työntekijä pystyy aloittamaan tai jatkamaan opiskelua/muuta kouluttautumista työelämässä ollessaan. Vapaa tarjoaa siis opiskelumahdollisuuden työssä käyvälle. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Vuonna 2015 opintovapaaseen on oikeutettu sellainen työntekijä, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta. Tällöin vapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Yli vuoden samalla…

Jatka lukemista →

Opintovapaa korvaus

Normaalisti opintovapaasta ei saa erillistä korvausta. Korvauksesta on kuitenkin mahdollista sopia erikseen työnantajan kanssa. Opintovapaalla on mahdollista saada aikuiskoulutustukea tai Kelan myöntämää opintotukea. Kela tarjoaa myös asumislisää sekä valtion takaamaa opintolainaa. Opintovapaalla on tietyin ehdoin mahdollista saada aikuiskoulutustukea. Saadaksesi aikuiskoulutustukea, on sinun oltava työstäsi opintovapaalla. Sinulla on myös oltava voimassaoleva työ- tai virkasuhde tai sinun…

Jatka lukemista →

Opintovapaa irtisanominen

Opintovapaata voidaan myöntää työntekijälle, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta. Tällöin opintovapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Mikäli taas olet työskennellyt samalle työnantajalle yli vuoden, voit saada opintovapaata viiden vuoden ajalta yhteensä kaksi vuotta. Ajan voi käyttää joko yhdellä kertaa tai useammissa, pienemmissä osissa. Opintovapaan myöntämiseksi on työntekijän haettava sitä työnantajalta ajoissa ja…

Jatka lukemista →

Opintovapaa hakemus

Suunnitellessaan opintovapaata, on työntekijän itse henkilökohtaisesti haettava opintovapaata työnantajaltaan. Opintovapaan hakemus toimitetaan työnantajalle pääsääntöisesti kirjallisesti. Vapaata, jonka kesto on yli viisi työpäivää, on haettava 45 kalenteripäivää ennen kuin suunnitellun vapaan olisi tarkoitus alkaa. Alle viiden työpäivän vapaita tulee puolestaan hakea 15 kalenteripäivää ennen vapaan suunniteltua alkua. Edellä mainituista vaatimuksista voidaan kuitenkin myös sopia erikseen työnantajan…

Jatka lukemista →

Opintovapaa 2015

Opintovapaa on vapaa, jonka avulla työsuhteessa oleva työntekijä pystyy aloittamaan tai jatkamaan opiskelua/muuta kouluttautumista työelämässä ollessaan. Vapaa tarjoaa siis opiskelumahdollisuuden työssä käyvälle. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Vuonna 2015 opintovapaaseen on oikeutettu sellainen työntekijä, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta. Tällöin vapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Yli vuoden samalla…

Jatka lukemista →

Opintovapaa asetus

Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa ja opintovapaa-asetuksessa. Lakia ja asetusta sovelletaan työ- tai virkasuhteessa oleviin henkilöihin, joiden päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään vuoden. Opintovapaata on oikeus saada viiden vuoden aikana enintään kaksi vuotta. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta…

Jatka lukemista →